دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

فروش سهام مطالبات

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۳۱ ب.ظ

با عنایت به مصوبه موسسه توانمندسازی بازنشستگان ن م و اعلام شرکت امین توان آفرین ساز مبنی بر (( سهامدارتلقی نمودن تعداد 61790 نفر از مشترکینی که بابت پاداش پایان خدمت قبل از سال 79 و اجرای قانون خدمات کشوری از سازمان مطالبات داشته اند و لی موفق به ثبت نام سهام نشده اند)) به اطلاع می رساند اطلاعات و تعداد سهام قابل فروش این افراد معادل مبلغ مطالبات از سوی شرکت توان آفرین ساز به شرکت پارس تامین ارسال و از تاریخ 95/4/27 در سامانه فروش سهام بارگذاری شده که جزئیات آن بشرح زیر می باشد:

1- با توجه به پایان مهلت ثبت نام سهام توان آفرین ساز در سال گذشته، تمام افرادی که به هر دلیل موفق به ثبت نام نشده اند در صورت تمایل می توانند از تاریخ 95/4/28 با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا سراسر کشور مستقیما نسبت به انجام معاملات فروش سهام و دریافت مبلغ مطالبات خود به قیمت روز سهام اقدام نمایند.

2- نظر به اینکه افراد مزبور ثبت نام سهام انجام نداده اند لذا برای فروش سهام نیازی به ارائه برگه موقت یا دائم سهام نمی باشد.

3- سود سهام توان آفرین مربوط به سالهای 92 و 93 به نسبت تعداد سهام محاسبه و در برگه حقوق خرداد 95 به این افراد پرداخت شده است.

4- سهام اقساطی و سهام عضویت در توانمندسازی به این افراد تعلق نگرفته و مبلغی نیز بابت آنها از حقوقشان کسر نخواهد شد.

5- سایر مشترکینی که قبلا ثبت نام نموده اند علاوه بر برخورداری از مزایای سهام اقساطی و سهام عضویت در توانمندسازی، می توانند همچون گذشته نسبت به ادامه مالکیت یا خرید و فروش سهام خود اقدام نمایند.

6- ثبت نام سهام موسسه اعتباری کوثر همچنان به قوت خود باقی است.

با عنایت به مراتب فوق موضوع واریز نقدی مبلغ مطالبات توسط سازمان بازنشستگی ن . م از دستور کار سازمان خارج شده و دریافت مطالبات فقط منوط به فروش سهام و بهره مندی از مزایای افزایش مبلغ مطالبات ناشی از افزایش قیمت سهام از 1000 ریال به نرخ روز سهام می باشد.

بعنوان مثال : اگر مبلغ مطالبات نقدی بازنشسته ای 5000000 ریال باشد این مبلغ  معادل 5000 سهم از سهام توان آفرین ساز محسوب شده که با در نظر گرفتن نرخ روز سهام( مثلا 1800 ریال) مبلغ قابل پرداخت ناشی از فروش سهام وی تقریبا برابر با 9000000 ریال محاسبه می شود.

5000000/1000=5000*1800=90000

9000000 زیال مبلغ قابل دریافت 

۹۵/۰۴/۳۰
امیر هوشنگ شمسائی