دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404 

 

 

 

طرح بیمه تامین آتیه فرزندان نیروهای مسلح که به عنوان طرح جدید بیمه ای از سوی صندوق بیمه نیروهای مسلح تدوین شده، در سیر مراحل تصویب قرار گرفت.

براساس این گزارش؛ صندوق بیمه نیروهای مسلح در راستای تدوین و اجرای طرح مذکور، کارگروهی تخصصی با مسئولیت معاونت طرح و برنامه و بودجه و متشکل از سایر معاونت های صندوق تشکیل داد و مطالعات اولیه بر روی این طرح صورت گرفت.

کارگروه مذکور با انجام مطالعات گسترده و بررسی آن در سایر شرکت های بیمه ای داخلی و خارجی، خدمات بیمه ای مرتبط با فرزندان را شناسایی و پوشش های این بیمه ها و شرایط آنها را مورد مطالعه قرار داد. در مرحله بعد با الگو برداری از بهترین و جامع ترین طرح های بیمه ای مطالعه شده و با توجه به شرایط و نیاز خانواده بزرگ نیروهای مسلح، طرح اولیه بیمه تامین آتیه فرزندان نیروهای مسلح تدوین و محاسبات اولیه آن نیز انجام شد.

در ادامه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بررسی های بعمل آمده، نسخه نهایی در قالب یک طرح اجرایی به تایید صندوق بیمه نیروهای مسلح رسید و نسخه نهایی آن جهت سیر مراحل تصویب به معاونت طرح و برنامه و بودجه ساتا ارسال گردید.

شایان ذکر است؛ حداقل سود سالانه در این طرح معادل 5% بالاتر از نرخ سود فنی اعلام شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر سال می باشد که به اندوخته بیمه نامه ها تعلق می گیرد و براساس حق بیمه های کسر شده، متقاضیان از پوشش های بیمه نامه به شرح زیر بهره مند خواهند شد:

الف) در صورت حیات بیمه شده اصلی (فرزند): در زمان سررسید بیمه نامه، اندوخته بیمه نامه پس از کسر حق بیمه پوشش های مربوط (شامل پوشش فوت و معافیت از پرداخت حق بیمه) در وجه استفاده کننده یا ذی نفع (بر اساس فرم پیشنهاد) پرداخت خواهد شد.

ب) در صورت فوت متقاضی (سرپرست): پرداخت 10 برابر حقوق ماه فوت به عنوان سرمایه فوت به ذی نفع (فرزند) به علاوه پرداخت حق بیمه تا پایان بیمه نامه و حداکثر به مدت 10 سال که پس از آن اندوخته بیمه نامه به فرزند پرداخت خواهد شد.

۹۵/۰۱/۱۵
امیر هوشنگ شمسائی