دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

ضریب افزایش حقوق بازنشستگان ن . م در سال 95

چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۸ ب.ظ

ردیف

از مبلغ   ریال تا مبلغ    ریال

درصد افزایش

1

0 تا 7500000

20

2

7500000 تا 8000000

19.5

3

8000000 تا 8500000

19

4

8500000 تا 9000000

18.5

5

9000000 تا 9500000

18

6

9500000 تا 10000000

17.5

7

10000000 تا 10500000

17

8

10500000 تا 11000000

16.5

9

11000000 تا 11500000

16

10

11500000 تا 12000000

15.5

11

12000000 تا 12500000

15

12

12500000 تا 13000000

14.5

13

13000000 تا 13500000

14

14

13500000 تا 14000000

13.5

15

14000000 تا 14500000

13

16

14500000 تا 15000000

12.5

۹۵/۰۳/۱۹
امیر هوشنگ شمسائی