دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

صدور گواهی

شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۲، ۰۸:۳۴ ب.ظ

درراستای توسعه و افزایش خدمات قابل ارایه در دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا،از تاریخ 92/10/14 صدور چهار گواهی شامل: گواهی عضویت ، گواهی حقوقی، گواهی کسر از حقوق  و گواهی ضمانت به این دفاتر محول گردیده است.

۹۲/۱۰/۱۴
امیر هوشنگ شمسائی