دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

صدور برگه المثنی سهام امین توان آفرین و کوثر

دوشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۴، ۰۸:۲۷ ق.ظ

با توجه به افزایش تقاضای صدور مجدد برگه های سهام از سوی مشترکینی که به هر دلیل از جمه سرقت, آتش سوزی, مفقودی, و .......ادعا می کنند برگه دائم سهام خود را گم کرده اند,پس از انجام هماهنگی های لازم با شرکت امین توان آفرین ساز,سامانه صدور برگه المثنی سهام آماده و از روز دوشنبه 1394/07/27 در دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا سراسر کشور زاه اندازی خواهد شد که دستورالعمل ارائه این خدمت بشرح زیر اعلام می گردد:

1- صدور برگه المثنی سهام صرفا باید بنا به تقاضای صاحب سهام و پس از احراز هویت با رویت کارت شناسائی معتبر عکس دار صورت می پذیرد.

2- صدور برگه المثنی برای هر دو نوع سهام امین توان آفرین و سهام کوثر امکانپذیر است.

3- صدور برگه المثنی منوط به دریافت برگه سهام موقت می باشد به عبارت دیگر برگه موقت سهام خود را دریافت نکرده باشد امکان صورت برگه المثنی هیچ یک از سهام های وی وجود ندارد.


4- تعرفه ارئه این خدمت به ازای صدور هر نسخه برگه المثنی سهام 2000 تومان نقدا دریافت می شود.

۹۴/۰۷/۲۷
امیر هوشنگ شمسائی