دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

شارژ حکمت کارت

دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۰ ق.ظ
قابل توجه بازنشستگان ن . م

در فیش حقوقی مردادماه 93  برخی از بازنشستگان اطلاع رسانی با این متن شده است که:

"مشترک محترم:مبلغ دو میلیون ریال کمک حمایتی،در کارت حکمت شما اعمال گردید،که جهت شارژآن،می بایست به نماینده ایزایران در فروشگاههای اتکاء در سراسر کشور،مراجعه نمایند."

لذا بازنشستگان محترمی که این عبارت ذیل فیش حقوقی آنان درج شده است به فروشگاههای معتبر مراجعه و از شارژ مربوطه تا سقف چهارمیلیون ریال استفاده نمایند.
۹۳/۰۷/۱۴
امیر هوشنگ شمسائی