دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

سهامداران در استان تهران

پنجشنبه, ۵ تیر ۱۳۹۳، ۰۱:۵۹ ب.ظ

بنا به فرموده توزیع برگه سهام دائمی شرکت توان آفرین در استان تهران از هفته آینده  آغاز می گردد./

اطلاعات تکمیلی بعدا به اطلاع خواهد رسید./

۹۳/۰۴/۰۵
امیر هوشنگ شمسائی