دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

سهام توانمندسازی

سه شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۶ ب.ظ

مهلت ثبت نام سهام توان آفرین ساز تا پایان روز سه شنبه مورخ 93/04/31 می باشد.

۹۳/۰۴/۲۴
امیر هوشنگ شمسائی