دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

سفرهای زیارتی و سیاحتی 96

سه شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱ ق.ظ

سفرهای موجود در دفترساتاپاکدشت


سفر به بانه از تاریخ 96/1/18 تا 96/4/1

دوشب 

فقط مهمان سرا

هر نفر 45 هزار تومان


سفر به بندرانزلی از تاریخ 96/1/17 تا 96/3/3

سه شب و چهار روز غذا و سوییت

هر نفر 150 هزار تومان


سفر به سرعین از تاریخ 96/1/20 تا تاریخ 96/3/6

سه شب و چهار روز 

هتل همای سرعین با غذا

هر نفر 180 هزار تومان


سفر به چمخاله ( لنگرود) از تاریخ 96/1/20 تا 96/2/7

هتل 3 ستاره ماندگار با غذا

چهار روز و سه شب

هزینه هر نفر 230 هزار تومان


سفر به مشهد از تاریخ 96/1/23 تا تاریخ 96/3/3

هتل دو ستاره خاور 

چهار روز و سه شب 

هزینه هر نفر 250 هزار تومان


سفر به مشهد از تاریخ 96/1/23 تا تاریخ 96/3/30

هتل چهار ستاره مشهد با غذا

هزینه هر نفر 400 هزار تومان

۹۶/۰۱/۱۵
امیر هوشنگ شمسائی