دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

سرانه حق بیمه درمانی سال 1394 اعلام شد

شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۴۹ ب.ظ

ستاد کل نیروهای مسلح سرانه حق بیمه خدمات درمانی سال 1394 را تعیین و اعلام کرد.

بر اساس گزارش سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح؛ دکتر فرهاد امامی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران و استناد بند «د» ماده  38 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت: سرانه حق بیمه خدمات درمانی سال 1394 از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام شد.

مدیر بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح افزود: سرانه حق بیمه پایه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته شامل سرپرست، همسر و فرزندان مشمول یارانه سرپرست ذکور معادل 6درصد حقوق و مزایای مستمر تا سقف 2برابر حق حقوق و دستمزد قانون کار تعیین شد.

وی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه خدمات درمانی خانوار شاغلان، اعم از کارکنان ثابت و پیمانی اظهار داشت: سهم بیمه‌شونده و افراد تبعی درجه یک تحت تکفل شامل همسر و فرزندان معادل دودرصد حقوق و مزایای مستمر تا حداکثر 14248500ریال می‌باشد.

دکتر امامی هم‌چنین سهم دستگاه اجرایی را معادل سهم بیمه‌شونده و سهم دولت را نیز برابر با دو درصد حقوق و مزایای مستمر تا حداکثر 14248500ریال عنوان کرد و گفت: بر همین اساس حداقل حقوق و دستمزد قانون کار برای سال 1394 مبلغ 7124250ریال می‌باشد.

مدیر بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح همچنین در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه خدمات درمانی خانوار بازنشستگان تصریح کرد: سهم بیمه شونده و افراد تبعی درجه یک تحت تکفل شامل همسر و فرزندان برابر است با 1/7 درصد ضرب در حقوق تا حداکثر 14248500ریال که سهم سازمان بازنشستگی برابر با سهم بیمه شونده می‌باشد.

وی در خصوص نحوه محاسبه حقوق ثابت و مزایای مستمر افزود:  مجموع حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت، حقوق ثابت است و مزایای مستمر نیز شامل مجموع فوق‌العاده‌های موضوع بندهای 2، 3، 5، و 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

دکتر امامی بیان کرد: درصورتی‌که حقوق و مزایای مشمولان صندوق کارکنان لشکری کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار باشد، حق بیمه آن‌ها معادل حقوق و مزایای قانون کار تعیین می‌شود.

این مقام مسئول در  پایان گفت: شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان ذکور تا سن 22سالگی و در صورت ادامه تحصیل تا سن 25سالگی و برای فرزندان دختر، تا زمان ازدواج یا اشتغال آنان است.

۹۴/۰۵/۰۳
امیر هوشنگ شمسائی