دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

سایت ثبت نام انصراف/عدم انصراف یارانه(http://www.refahi.ir)

يكشنبه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۳، ۰۷:۵۹ ب.ظ

۹۳/۰۱/۱۰
امیر هوشنگ شمسائی