دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

ساخد برتــرین بیمۀ دندان‌پــزشکی

سه شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۰۶:۱۵ ب.ظ

سازمان بیمۀ خدمات‌درمانی نیروهای‌‌مسلح تنها بیمۀ دولتی است که بستۀ خدمات دندان‌پزشکی آن نسبتاً کامل است و بیمه‌شدگان آن بیشتر خدمات دندان‌پزشکی را با استفاده از دفترچۀ بیمه دریافت می‌کنند. ازاین‌رو مسئولان ساخد تلاش می‌کنند تا در بخش دندان‌پزشکی سازمان، به‌عنوان بیمۀ ‌برتر، ایفای نقش کنند. اکنون، برای آشنایی بیمه‌شدگان با ارائۀ خدمات دندان‌پزشکی ساخد و نیز ضوابط، مقررات، تعهدات و اقدامات تحولی، درراستای رفاه حال بیمه‌شدگان و سلامت دهان و دندان و نیز بخش درمانی دندان‌پزشکی، با مدیریت دندان‌پزشکی این سازمان به‌ گفت‌وگو پرداختیم.

مدیر دندان‌پزشکی سازمان بیمۀ خدمات درمانی نیروهای ‌مسلح در ابتدا، درراستای دستیابی‌به بیمۀ ‌برتر در بخش دندان‌پزشکی، درخصوص برنامه‌های سازمان، تصریح‌‌کرد: تغییر فرانشیز در خدمات تحت‌پوشش (کاهش فرانشیز در خدمات پیشگیری) و افزایش خدمات تحت‌پوشش خصوصاً ایمپلنت، با اجرای ضوابط خاص به‌منظور اثربخشی بیشتر و کنترل هوشمند سیستمی در ارائۀ خدمات به‌منظور کاهش تخلفات و... از برنامه‌های سازمان درراستای دستیابی‌به بیمۀ برتر در بخش دندان‌پزشکی است.

اقدامات تحولی ساخد

دکتر عباس سپهری فعالیت‌های ساخد در سال‌‌جاری در بخش دندان‌پزشکی را اقداماتی تحولی دانست و بیان‌‌کرد: تغییر ضوابط، پوشش خدمات پیشگیری و ارائۀ بستۀ دندان‌پزشکی سلامت‌محور، پوشش ۱۰۰درصد خدمات دندان‌پزشکی جانبازان، پوشش بستۀ ارزش نسبی خدمات دندان‌پزشکی پیشنهادی ستادکل نیروهای‌‌مسلح، کاهش فرانشیز خدمات دندان‌پزشکی پیشگیری و پوشش ۷۰درصد هزینۀ مواد مصرفی دندان‌پزشکی به‌منظور کاهش سهم پرداخت‌از‌جیب بیمه‌شدگان، تهیۀ بستۀ دندان‌پزشکی ویژۀ مناطق کم‌برخوردار به‌منظور رونق‌بخشیدن به مراکز درمانی طرف ‌قرارداد در آن مناطق، از اقدامات انجام‌شده در بخش دندان‌پزشکی در سال‌‌جاری است.

تغییر ضوابط

وی افزود: درراستای افزایش کرامت بیمه‌شدگان و تغییر ضوابط، تعرفۀ درمان مجدد ریشۀ دندان و تعرفۀ بیهوشی و خدمات دندان‌پزشکی زیربیهوشی و نیز تعهد سازمان درخصوص پلاک‌های پارسیل متحرک هر فک در طول عمر از یک‌بار به‌ دوبار به ‌فاصلۀ حداقل ده‌سال، افزایش یافت.

افزایش تعهدات

مدیر دندان‌پزشکی ساخد افزایش تعهدات را از دیگر اقدامات تحولی ساخد دانست و خاطرنشان‌ کرد: خدمات «پالیکتومی اطفال» و «اپکسوژنزیس» و «اپکسوفیکشن(آپیکال پلاک)» که باعث نگهداری دندان و کاهش پرداخت هزینه‌های S.M ثابت و متحرک و ارتودنسی‌های آتی می‌شود، اسپیلنت دندان‌های لق‌شده درراستای درمان‌های اورژانس دندان‌پزشکی و آموزش بهداشت بیماران به‌عنوان خدمتی مستقل از خدماتی است که در سال ‌جاری به ‌تعهدات سازمان افزوده شد.

بستۀ ارزش نسبی خدمات دندان‌پزشکی

دکتر عباس سپهری باتوجه‌به مشکلات بستۀ دندان‌پزشکی وزارت بهداشت، از جداشدن بستۀ دندان‌پزشکی ساخد خبر داد و اظهار داشت: ارزش نسبی خدمات دندان‌پزشکی پیشنهادی ستاد کل نیروهای ‌مسلح به‌گونه‌ای است که در آن، تناسب ارزش خدمات رعایت شده است و امکان ارائۀ سرویس مناسب‌تری توسط مراکز درمانی به بیمه‌شدگان را میسر می‌سازد.

وی با اشاره به ‌اینکه پرداختی بیمه‌شدگان در مراکز طرف ‌قرارداد شامل ۳۰درصد تعرفۀ دولتی (فرانشیز) به‌علاوۀ ۳۰درصد هزینۀ مواد مصرفی و ۱۰۰درصد هزینۀ لابراتوار است، گفت: در گذشته، تعهد سازمان در پرداخت هزینه‌های خدمات دندان‌پزشکی ۷۰درصد تعرفۀ دولتی آن بود؛ ولیکن از اول مرداد سال ‌جاری سازمان علاوه‌بر تعهدات قبلی، به‌منظور کاهش پرداخت‌ از‌ جیب بیمه‌شدگان ۷۰درصد هزینۀ مواد مصرفی خدمات دندان‌پزشکی را برعهده گرفته است.

 مــدیــر دندان‌پزشکی ساخد گفت: ارائۀ بستۀ دندان‌پزشکی سلامت‌محور درراستای سیاست‌های سازمان در رسیدن‌به ‌شاخص‌های بهداشت دهان و دندان بهتر، به‌شرح زیر تهیه شده است.

ردیف

خدمات

توضیحات

1

جرم‌گیری برساژفکین

-

2

آموزش بهداشت دندانپزشکی بیماران

در سالجاری تحت‌پوشش قرار گرفته‌است

3

ترمیم دندان

خصوصاً دندان شش کودکان 6تا 12 سال

4

پالپوتومی دندان‌های شیری

-

5

پالپکتومی دندان‌های شیری

در سالجاری تحت‌پوشش قرار گرفته‌است

6

فیشورسیلنت

در سال‌جاری فرانشیز این خدمات از 30 به 10 درصد کاهش یافته است

7

فلورایدتراپی

8

آپکسوژنزیس

در سالجاری تحت‌پوشش قرار گرفته‌است

9

آپکسوفیکشن

 

 

افزایش مراکز طرف‌ قرارداد

دکتر عباس سپهری تصریح ‌کرد: درراستای گسترش جغرافیایی و دسترسی آسان بیمه‌شدگان، به‌علت استاندارد‌بودن خدمات مراکز دانشگاهی، با مراکز دانشگاهی و کلینیک‌های ویژه و نیز با تمامی مراکز نظامی که مجوز فعالیت داشتند، قرارداد منعقد کرده‌ایم.

مناطق کــم‌بـرخوردار (‌محروم)

وی درخصوص حمایت‌های سازمان از مراکز‌درمانی نیروهای‌‌مسلح در مناطق محروم در بخش دندان‌پزشکی بیان‌کرد: در بخش دندان‌پزشکی ضریب ارزشیابی این مراکز تا سقف ۲ ‌محاسبه می‌شود (۵/۱ برابر مراکز مناطق عادی) و ویزیت دندان‌پزشکی در این مناطق، خصوصی و بدون افزایش پرداختی ازطرف بیمه‌شدگان محاسبه می‌شود.

ضریب‌ ارزشیابی

مدیر دندان‌پزشکی ساخد، این سازمان را پیشرو در عرصۀ ارزیابی مراکز دندان‌پزشکی در کشور عنوان و خاطرنشان‌کرد: تنظیم چک‌لیست ارزشیابی مراکز دندان‌پزشکی توسط ساخد با همکاری کمیتۀ دندان‌پزشکی ستادکل نیروهای‌مسلح و میزان پرداختی‌به‌ مراکز براساس نمرۀ کسب‌شده در ارزیابی از1K تا2K، موجب افزایش کیفیت درمان در مراکز دندان‌پزشکی طرف‌ قرارداد شد.

دکتر عباس سپهری افزود: استریلیزاسیون در بخش‌های CSR، بهداشت در بخش محیط، کارکنان و دفع زباله، تجهیزات، استانداردهای فضای فیزیکی، رعایت مقررات و قوانین، تکریم ارباب‌رجوع و کارکنان، آموزش کارکنان و بیمار، وضعیت نیروی‌ انسانی، مواد دندان‌پزشکی و نحوۀ نگهداری، سیستم‌های نرم‌افزاری و مدیریت، بخش‌های تخصصی، سیستم بررسی کیفیت درمان و سیستم رسیدگی به شکایات درمان بیماران و اهتمام دندان‌پزشکی پیشگیری از‌ شاخص‌های مطرح‌شده در چک‌لیست ارزشیابی مراکز دندان‌پزشکی نیروهای ‌مسلح است.

 

حمایت‌ از بیماران ویژه

دکتر عباس سپهری با بیان محدودیت ظرفیت‌های مالی بخش حمایت ‌درمانی بیان کرد: صرفاً خدمت ایمپلنت و ارتودنسی با رعایت سقف‌ها و ضوابط مربوط، برای بیماران‌ ویژه (صعب‌العلاج) قابل‌پرداخت است و هزینه‌های مربوط‌به دیگر خدمات دندان‌پزشکی بیماران‌ ویژه و معسر، فقط درصورت وجود ضایعه یا بیماری در ناحیۀ فک و دندان، شامل بدخیمی‌های لثه و شکستگی فک‌ها، در موارد بستری و پیگیری‌های سرپایی مرتبط با آن، پس از تأیید کمیسیون فنی ادارات استانی و دستورالعمل‌های موجود، از محل حمایت‌ درمانی پرداخت می‌شود. پس از تأیید جنبۀ درمانی خدمت ارتودنسی به‌وسیلۀ کمیسون فنی، اداره‌ها می‌توانند برای بیماران ویژه، علاوه‌بر تعهدات بیمۀ ‌مکمل، معادل تعهدات، مشروط‌ به‌اینکه کل پرداختی از ۷۰درصد فاکتور بیشتر نشود، از محل صندوق حمایت‌ درمانی پرداخت کنند.

دکتر عباس سپهری با اشاره به اینکه بابت هر ایمپلنت فقط برای بیماران ویژه تا سقف ۴هزار و ۳۵۰ واحد K دندان‌پزشکی بدون اخذ فرانشیز پرداخت می‌شود، متذکر شد: مشروط به‌‌اینکه سقف پرداختی سازمان از ۸۰درصد پرداختی کل فاکتور بیشتر نشود.

وی با تأکید بر این موضوع که درحــال‌حاضر، ایمپلنت‌های دندانی، تحت‌پوشش بیمۀ ‌اولیه و مکمل نیروهای مسلح نیست و در مواردی، بهترین یا تنهاترین روش جایگزین‌کردن دندان‌های ازدست‌رفته است یا باعث ساپورت و گیر پروتزهای متحرک می‌‍‌‌شود، گفت: اندیکاسیون‌های مطرح، درمان اوردنچر برای بیمارانی که از لقی پروتز کامل خود، مخصوصاً فک پایین رنج می‌برند و درمان بیمارانی که فضای بی‌دندانی خلفی انتهای آزاد، بالاخص یک‌طرفه دارند و درمان جایگزین‌کردن دندان‌ها مخصوصاً در بیمارانی که دندان‌های مجاور فضای بی‌دندانی دست‌نخورده و سالم باشند (مخصوصاً دندان‌های قدامی در ناحیۀ ESTETIC ZONE) را شامل می‌شود.

مدیر دندان‌پزشکی ساخد افزود: پرداخت هزینۀ این ایمپلنت‌های دندانی، درصورت مراجعۀ بیمار به ‌شعبه و معاینه توسط دندان‌پزشک معتمد برای بررسی اندیکاسیون، دریافت مدارک ازقبیل گرافی OPG، CBCT و... و نیز بررسی کمیسیون حمایت‌ درمانی و تعیین مبلغ پرداختی، از محل صندوق حمایت‌ درمانی پرداخت می‌شود.

خدمات دندان‌پزشکی به‌ جانبازان

دکتر عباس سپهری افزود: براساس بند ب مادۀ۴۴ قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور، ۱۰۰درصد هزینۀ درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت‌تکفل آنان تحت‌پوشش بیمه است. براین‌اساس، ساخد تمامی هزینۀ خدمات دندان‌پزشکی تحت‌پوشش فعلی را پرداخت می‌کند؛ اعم از بیمۀ پایه و مکمل جانبازان را درصورت مراجعه به تمامی مراکز طرف ‌قرارداد دولتی و نظامی و خصوصی (به‌استثنای مراکز نظامی داخل پادگانی)، اعم از مراکز مستقل یا درمانگاه یا بیمارستان و مراکز غیر طرف ‌قرارداد و مراکز طرف‌ قرارداد که در طرح جانبازان با سازمان همکاری ندارند . وی خاطرنشان‌ کرد: تلاش کرده‌ایم با تمامی مراکز نظامی (به‌استثنای داخل پادگانی) و مراکز دولتی و خصوصی پرتردد جامعۀ هدف، قرارداد خاص جانبازان منعقد شود.

وی اظهار داشت: هزینۀ خدمات غیربیمه‌ای که در سیستم تعریف نشده‌ است؛ ولی جنبۀ درمانی‌بودن آن به تأیید کمیسیون فنی ادارها رسیده است، تا سقف تعرفۀ خصوصی با رعایت ضوابط قیدشده (برای خدمات دارای تعرفۀ مصوب) یا تا سقف مبلغ فاکتور معتبر (برای خدمات فاقد تعرفه) از محل خدمات اختصاصی جانبازان قابل‌پرداخت است.

مدیر دندان‌پزشکی ساخد با بیان اینکه هزینۀ ایمپلنت جانبازان براساس درصد جانبازی فک و دهان آنان پرداخت می‌شود، گفت: جانبازانی که درصد جانبازی فک و دهان آنان بین ۵/۰تا۱ درصد، ۶تا۱۰درصد، ۱۱تا۱۵درصد و بیش از ۱۵درصد باشد، به‌ترتیب هزینۀ ایمپلنت ۲، ۶، ۱۰ و ۱۲ دندان آنان از‌سوی ساخد براساس ضوابط و مقررات موجود پرداخت می‌شود.

دکتر عباس سپهری درخصوص مدراک لازم برای دریافت هزینۀ ایمپلنت جانبازان فک و دهان، گفت: جانبازان با دردست‌داشتن برگۀ کمیسیون پزشکی یا مدارک جانبازی مبنی‌بر مجروحیت در ناحیۀ فک و دهان، با تعیین درصد مجروحیت ناحیه، گرافی‌های قبل و بعد از انجام ایمپلنت، گواهی دندان‌پزشک در دفترچه مبنی‌بر انجام ایمپلنت با ذکر مبلغ، به‌تفکیک خدمات و تاریخ انجام خدمت و معاینه توسط کمیسیون فنی شعبه و تأیید انجام‌دادن ایمپلنت، می‌توانند براساس قوانین و مقررات موجود، هزینۀ ایمپلنت را دریافت کنند.

دکتر عباس سپهری دربارۀ بازنگری خدمات دندان‌پزشکی جانبازان گفت: به‌جانبازانی که براثر مصرف دارو یا بیماری اعصاب‌‌و‌روان و عارضۀ ثانویۀ جانبازی، دندان‌های خود را از دست داده‌اند، با تشخیص کمیسیون فنی اداره‌ها، هزینه‌ای تا سقف چهار‌عدد ایمپلنت پرداخت ‌می‌شود. همچنین به‌جانبازان مبتلا‌به بیماری‌های ویژه، نظیر سرطان و... که نیازمند ایمپلنت هستند نیز به‌همین ترتیب، هزینه‌ای تا سقف چهار‌عدد ایمپلنت پرداخت ‌می‌‌شود.

مدیر دندان‌پزشکی ساخد گفت: کمک‌هزینۀ خدمات جانبی ایمپلنت به‌بیمارانی که داوطلب ایمپلنت هستند، مطابق جدول زیر پرداخت می‌شود.

ردیف

عنوان خدمت

مبلغ قابل پرداخت

ضوابط

1

OPEN سینوس‌لیفت

000/000/5

برای هر نیم‌فک بالا صرفاً یکبار در تعهد است

2

CLOSE سینوس‌لیفت

000/500/3

برای هر نیم‌فک بالا صرفاً یکبار در تعهد است

3

پیوند‌استخوان

000/200/3

برای 3دندان مجاور یک ناحیه محاسبه می‌گردد

 

دکتر عباس سپهری با بیان اینکه هزینه‌های پروتز دندانی براساس تمامی ضوابط و سقف تعدادی تعیین‌شده پرداخت می‌شود، اعلام کرد: با تأیید کمیسیون فنی اداره‌ها، درخواست‌های فراتر از سقف تعرفۀ‌خصوصی را مطابق جدول زیر از محل خدمات اختصاصی جانبازان پرداخت می‌کنیم.

ردیف

نام خدمت

سقف تعداد/ سنوات بیماران عادی

سقف تعدادی سنواتی برای گروه هدف

1

پروتزهای ثابت (روکش دندان)

7عدد

7عدد علاوه بر سقف عادی

2

دست‌دندان/ نیم‌دست دندان

هر 10سال یکبار

هر 5سال یکبار

3

پروتز پارسیل کرم کبالت

هر 10سال یکبار (دوبار در طول عمر)

هر 5سال یکبار

 

تعهدات و خدمات دندان‌پزشکی

مدیر دندان‌پزشکی ساخد با بیان توجه به‌گستردگی و افزایش روز‌افزون علم دندان‌پزشکی و لزوم تحت‌پوشش قرارگرفتن این خدمات، اقدامات صورت‌گرفته را این‌گونه تشریح‌‌کرد: تشکیل کارگروه‌های تخصصی دندان‌پزشکی در ستاد ساخد، تعامل و همکاری با سایر سازمان‌های بیمه‌گر، ازجمله وزارت بهداشت و وزارت رفاه و ستاد‌کل نیروهای‌مسلح، اصلاح فرایندهای ارائۀ خدمات دندان‌پزشکی و بازنگری تعهدات دندان‌پزشکی ازجمله اقدامات صورت گرفته است.

 

خدمات دندان‌پزشکی تحت‌پوشش بیمۀ‌اولیه

دکتر عباس سپهری درخصوص بستۀ‌خدمتی دندان‌پزشکی مصوب شورای‌‌عالی بیمه (بیمۀ‌پایه) تصریح کرد: خدمات دندان‌پزشکی تحت‌پوشش بیمۀ‌‌اولیه خدماتی‌اند که در شورای‌عالی بیمه مصوب شده و همۀ سازمان‌های بیمه‌گر اصلی کشور به‌ارائۀ آن‌ها متعهدند که این خدمات به‌این شرح است:

ردیف

خدمت

توضیحات

1

ویزیت

------------

2

گرافی پری اپیکال یا بایت وینگ

------------

3

کشیدن دندان قدامی

------------

4

کشیدن دندان خلفی

------------

5

کشیدن دندان عقل

------------

6

جراحی دندان نهفته در نسج نرم

------------

7

جراحی دندان نهفته در نسج سخت

------------

8

جرم گیری بالای لثه و آموزش بهداشت

------------

9

جرم گیری زیر لثه

فقط سنین بالای 12 سال

10

بروساژ هر فک

------------

11

ترمیم

دندان شماره 6 و فقط کودکان 6تا12سال

 

خدمات دندانپزشکی تحت‌پوشش بیمه‌مکمل

وی با بیان اینکه بسیاری از خدمات دندانپزشکی رایج تحت‌پوشش بیمه‌پایه نیست، تصریح‌کرد: سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با همکاری ستادکل نیروهای مسلح به فکر پوشش بیمه‌ای بیشتری از خدمات دندانپزشکی و همچنین خدمات پزشکی افتادند که منجر به ایجاد بیمه‌مکمل درمان شد.

مدیر دندانپزشکی ساخد، یادآورشد: خدمات دندانپزشکی بیمه‌مکمل، آن دسته از خدماتی هستند که هر ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و تعرفه‌گذاری می‌گردد وتحت‌پوشش بیمه‌پایه نبوده، شامل جدول زیر است.

ردیف

نام خدمت

تعهدات سازمان

قابل پرداخت در

مراکزطرف قرارداد سازمان

شعب روز پرداخت

1

جراحی لثه

-------

*

 

2

جراحی پیوند لثه

-------

*

 

3

افزایش طول تاج

-------

*

 

4

همی ساکشن

فقط در صورت انجام توسط متخصصین پریو، اندو و جراحی مورد تعهد است .

*

 

5

فرنکتومی

فقط توسط جراح فک و صورت و پریودنتیست ها مورد تعهد است .

*

 

6

ترمیم آمالگام دندان های دائمی

-------

*

 

7

آموزش بهداشت

درهر مرکز یکبار

*

 

8

ترمیم آمالگام دندان های شیری

هزینه ترمیم دندان های شیری 20%بالاتر از دندان های دائمی می باشد.

*

 

9

ترمیم همرنگ شیمیایی دندان های دائمی

-------

*

 

10

ترمیم همرنگ شیمیایی دندان های شیری

هزینه ترمیم دندان های شیری 20%بالاتر از دندان های دائمی می باشد.

*

 

11

ترمیم همرنگ نوری دندان های دائمی

-------

*

 

12

ترمیم همرنگ نوری دندان های شیری

هزینه ترمیم دندان های شیری 20%بالاتر از دندان های دائمی می باشد

*

 

13

پین های داخل کانال

-------

*

 

14

پین های داخل عاج

-------

*

 

15

ترمیم موقت (پانسمان )

هزینه پانسمان دندانی که سایر خدمات ( پالپوتومی، اندو، ترمیم و...)طی مراحل درمان برای آن صورت می گیرد قابل پرداخت نیست .

*

 

16

اسپیلنت دندانهای لق شده

به علت بیماری لثه ودندانها دچار ضربه

*

 

17

پالپوتومی دندان های شیری

-------

*

 

18

پالپوتومی دندان های دائمی

هزینه پالپوتومی در مواردی که معالجه ریشه دندان ( حتی با فاصله طولانی ) صورت می گیرد قابل پرداخت نیست .

*

 

19

پالیکتومی( دندانهای شیری قدامی و خلفی)

کودکان زیر 12 سال

*

 

20

معالجه ریشه دندان

-------

*

 

21

درمان مجدد ریشه دندان

-------

*

 

22

رزکسیون

-------

*

 

23

رزکسیون با رتروگرید

-------

*

 

24

اپکسوژنریس

-------

*

 

25

اپکسوفیکشن

فقط توسط متخصصین اندو و اطفال

*

 

26

دست دندان

هر ده سال یکبار

*

*

27

نیم دست دندان

برای هر فک هر ده سال یکبار

*

*

28

پارسیل اکریلی

دوبار در طول عمر برای هر فک با فاصله زمانی هر 10 سال یک بار.

*

*

29

پارسیل کرم کبالت

*

*

30

ریلاین

برای هر فک فقط یک بار

*

*

31

ریبیس

*

*

32

نایت گارد

فقط یک بار

*

*

33

روکش دندان ( پروتز ثابت)

تعهد سازمان برای پروتز ثابت و مریلند بریج جمعاً حداکثر 7 واحد می باشد.

*

*

34

مریلند بریج

*

*

35

اینله

تعهد سازمان برای اینله و آنله جمعاً حداکثر 5 واحد می باشد.

*

 

36

آنله

*

 

37

بست ریختگی

--------

*

 

38

فایبر پست

-------

*

 

39

s.s.c( روکش استیل زنگ نزن)

-------

*

 

40

ارتودنسی متحرک

برای هر فک فقط یکبار

 

*

41

ارتودنسی ثابت

 

*

42

فضا نگهدار متحرک

برای هر فک فقط یکبار

*

*

43

فضا نگهدار ثابت

برای هر فک فقط یکبار

*

*

44

عادت شکن

فقط یکبار

*

*

45

عمیق کردن و ستیبول

فقط توسط جراح فک و صورت مورد تعهد است .

*

 

46

جراحی تومورهای کوچک داخل استخوان

*

 

47

بازکردن آبسه دهان

--------

*

 

48

جا انداختن دررفتگی فک

--------

*

 

49

درمان حفره خشک(درای ساکت)

--------

*

 

50

برداشتن تومورهای نرم

فقط توسط جراح فک و صورت و متخصص بیماری های دهان مورد تعهد است .

*

 

51

آلوئولوبلاستی

--------

*

 

52

بستن آرچ باز

--------

*

 

53

فیشور سیلنت ( شیار بند)

کودکان زیر 14 سال

*

 

54

فلوراید تراپی

کودکان زیر 12 سال

*

 

 

دکتر عباس سپهری متذکرشد: همانطور که ملاحظه می‌گردد، اکثر خدمات دندانپزشکی ارائه شده به بیماران نیروهای مسلح از صندوق بیمه‌مکمل پرداخت می‌گردد و هدف از تنظیم جداول مذکور، آشنایی بیمه‌شدگان با تعهدات سازمان در بخش دندانپزشکی و تفکیک صندوق پرداخت‌کننده این‌گونه خدمات است.

وی با بیان اینکه صرفاً خدمات دندانپزشکی که در ستون پنجم (شعب روزپرداخت) علامت * دارند در صورت مراجعه بیمه‌شده به مراکز غیر‌طرف‌قرار‌داد، براساس تعرفه سازمان در شعب سازمان قابل پرداخت است، گفت: در صورتی‌که ارائه خدمت دندانپزشکی در مراکز طرف‌قرارداد امکان‌پذیر باشد، با تایید کمیسیون فنی شعبه در شعب سازمان قابل پرداخت است و درصورتی‌که ارائه خدمت دندانپزشکی بایستی توسط بخش تخصصی انجام پذیرد و متخصص ارائه‌کننده خدمت در مراکز طرف قرارداد همکاری نداشته باشد با تایید کمیسیون فنی شعبه پرداخت حق‌تخصص در شعبه امکان‌پذیر است.

 

مدیر دندانپزشکی با اشاره به اینکه کلیه دفاتر درمانی بیمه‌شدگان نیروهای مسلح اعم ازشاغلین، وظیفه، بازنشسته و عائله تحت‌تکفل آنان دارای ارزش یکسانی بوده و ارائه خدمات به آنان مورد تعهد سازمان است، خاطرنشان‌کرد: برای کارکنان وظیفه (سرپرست و عائله تحت‌تکفل آنان ) خدمات ویژه دندانپزشکی، مانند پروتز و ارتودونسی و مانند آن در تعهد سازمان نیست. وی یادآورشد بر اساس مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح ، شاغلین در مراکز درمانی یگان خویش رایگان درمان شده واز پرداخت فرانشیز معاف هستند،

 

دکتر عباس سپهری با بیان اینکه خدمات دندانپزشکی اشاره شده چنانچه توسط متخصص مربوطه انجام پذیرد؛ 50درصد به تعرفه آن افزوده می‌شود، اظهارداشت: هزینه‌های پروتز متحرک ( دست‌دندان– نیم‌دست دندان– پارسیل کرم کبالت/اکریلی) با دندان ایرانی مدنظر است و در صورت تمایل بیمار برای استفاده از دندان‌های خارجی مابه‌التفاوت توسط بیمه‌شده پرداخت می‌گردد.

 

وی یادآورشد: در صورت ارائه خدمات دندانپزشکی زیر بیهوشی به کودکان، معلولین ذهنی و افرادی که امکان اخذ خدمات دندانپزشکی به‌صورت سرپائی را ندارند هزینه خدمات دندانپزشکی و هزینه بیهوشی طبق ضوابط سازمان و معادل تعرفه دولتی محاسبه و پرداخت می‌گردد

۹۲/۱۲/۲۰
امیر هوشنگ شمسائی