دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دریافت ساتاکارت

چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۱۰ ب.ظ

ساتاکارت بازنشستگان نیروهای‌مسلح در سراسر کشور به‌جز تهران در حال توزیع است.

 

مدیرعامل شرکت پارس تأمین نوید رایانه، ضمن گفتۀ فوق، تصریح‌کرد: بازنشستگان با ثبت‌نام در سامانۀ ساتاکارت به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور و تعیین روز و محل دریافت ساتاکارت، می‌توانند به دفتر خدمات الکترونیکی ساتا که خود تعیین کرده‌اند، مراجعه و ساتاکارت خود را دریافت کنند.

 

قدرت‌ا... رنجبر گفت: تاکنون 87درصد افراد تحت‌پوشش، ساتا‌کارت خود را دریافت کرده‌اند و با انتخاب بانک عامل، در استان تهران، 210هزار بازنشسته ساکن تهران نیز می‌توانند ساتا‌کارت خود را در آیندۀ نزدیک دریافت کنند.

۹۳/۰۵/۱۵
امیر هوشنگ شمسائی