دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

خرید و فروش سهام

سه شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۴۰ ب.ظ

بزودی سامانه خرید و فروش سهام توانمندسازی از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا راه اندازی و خرید و فروش سهام دریافتی امکانپذیر خواهد شد.

۹۳/۰۵/۲۱
امیر هوشنگ شمسائی