دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

حقوق مهرماه 95

پنجشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۵، ۰۴:۵۰ ب.ظ

بازنشستگان محترم ن . م حقوق مهرماه 95 بحساب واریز و قابل برداشت گردید./

۹۵/۰۷/۲۹
امیر هوشنگ شمسائی