دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

حقوق مرداد ماه

پنجشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۴۱ ق.ظ

حقوق مرداد ماه 93 بازنشستگان ن .م بحساب واریز و قابل برداشت گردید./

۹۳/۰۵/۳۰
امیر هوشنگ شمسائی