دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

حقوق شهریور 95

دوشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۰۳:۴۰ ب.ظ

قابل توجه بازنشستگان محترم ن .م 

حقوق شهریور ماه بحساب واریز و قابل برداشت گردید./

۹۵/۰۶/۲۹
امیر هوشنگ شمسائی