دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

حقوق دیماه 95

چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹ ب.ظ

بازنشستگان محترم ن . م 


حقوق دیماه بحساب واریز و قابل برداشت گردید./

۹۵/۱۰/۲۹
امیر هوشنگ شمسائی