دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

حقـــــــــــــــوق دیمـــاه 93

دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۳، ۰۶:۱۲ ب.ظ

                        


حقـــــــــــــــــــــــوق دیماه 93بازنشستگان محترم ن . م بحساب واریز و قابل برداشت گردید./

۹۳/۱۰/۲۹
امیر هوشنگ شمسائی