دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

حقوق تیرماه

چهارشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۲۲ ق.ظ

حقوق تیرماه 93 بازنشستگان ن . م بحساب آنان واریز و قابل برداشت شد

۹۳/۰۵/۰۱
امیر هوشنگ شمسائی