دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

حقوق بازنشستگان فاقد شماره ملی قطع شد

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶ ب.ظ

بازنشستگان نیروهای مسلح فاقد شماره ملی از سامانه حقوق و مزایای سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح خارج شدند و حقوق آنان قطع شد. سرپرست معاونت حقوق و سوابق خدمتی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، ضمن بیان مطلب فوق، تصریح کرد: این معاونت در راستای اجرای قانون الزام به استفاده از شماره ملی در کلیه ی امور بانکی، حقوقی، اداری و غیره تبادل ماهانه اطلاعات مشترکین سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با سازمان ثبت احوال کشور، از بهمن ماه سال 89 آغاز گردید و همه ماهه اصالت اطلاعات شناسنامه ای مشترکین سازمان و عایله ی تحت تکفل آنان و صحت شماره ملی افراد و وقایع ازدواج، طلاق و فوت آنان به تایید ثبت احوال می رسد و براساس اطلاعات دریافتی از ثبت احوال، تغییرات لازم در سامانه ی حقوق و مزایای سابا انجام می شود. سرهنگ ولی الله بهزادی نیا خاطرنشان کرد: این همکاری سازنده منشاء آثار و برکات عظیمی درجهت پاسداری و صیانت از بیت المال و جلوگیری از پرداخت های غیرقانونی به افراد گردیده و از پرداخت ماهیانه 30 میلیارد ریال وجوه من غیرحق جلوگیری به عمل آمده است. وی یادآور شد: درحال حاضر، تمامی حقوق بگیران دارای شماره ملی هستند و دراین زمینه شماره ملی متوفیان 1/1/1300 به بعد نیز از ثبت احوال دریافت و در اطلاعات آنان ثبت گردیده است. سرپرست معاونت حقوق و سوابق خدمتی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، اظهار داشت: در طول این مدت به مصادیق متعددی از افراد فاقد شماره ملی برخورد نموده ایم که به علت عدم ارائه شماره ملی، پرداخت حقوق به این افراد یا خانواده آنان، بیش از یک سال است که به حالت تعلیق درآمده است؛ که به منظور تعیین تکلیف یا ارائه هرگونه راهکار مناسب، مراتب طی نامه ای به سازمان ثبت احوال منعکس گردیده است تا مشکل شماره ملی این افراد، برطرف و در صورت استحقاق بتواند حقوق خود را دریافت کنند.