دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

حقوق اسفند ماه 95

دوشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۰۶ ب.ظ

حقوق اسفند ماه 95 بازنشستگان ن . م واریز گردید./

۹۵/۱۲/۲۳
امیر هوشنگ شمسائی