دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

ثبت نام واگذاری برگه سهام

سه شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۷ ب.ظ


مهلت ثبت نام سهام توان آفرین ساز تا پایان روز دوشنبه مورخ 93/05/6 تمدید شد.

۹۳/۰۴/۳۱
امیر هوشنگ شمسائی