دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خدمات الکترونیکی ساتا شعبه پاکدشت جهت اماکن زیارتی و سیاحتی برای ایام نوروز ثبت نام بعمل می آورد متقاضیان محترم بدلیل امکانات محدود در اسرع وقت جهت ثبت نام به دفتر مراجعه نمایند.

۹۴/۱۱/۲۴
امیر هوشنگ شمسائی