دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

توزیع فیش حقوقی آبانماه 94

دوشنبه, ۲ آذر ۱۳۹۴، ۰۸:۱۳ ق.ظ

فیش حقوقی آبان ماه 94 در دفتر ساتا شعبه پاکدشت آماده چاپ و توزیع می باشد.

۹۴/۰۹/۰۲
امیر هوشنگ شمسائی