دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

تصویب نرخ تعرفه خدمات برون سپاری در سال 94

چهارشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۹ ق.ظ


نرخ تعرفه خدمات برون سپاری در هیئت مدیره ساتا تصویب شد.

با هدف کوچک سازی سازمان، توسعه کمی و کیفی خدمات و تسهیل سازی در دسترسی خدمت گیرندگان به خدمات سازمان موجب شد تا در سال 1392 دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا ایجاد شود و با استفاده از این ظرفیت، خدمات غیر حاکمیتی ساتا برون سپاری شود در این همین راستا  نرخ تعرفه خدمات برون سپاری در هیئت مدیره ساتا برای سال جاری  تصویب و ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش؛ هر ساله ضمن تعیین خدمات قابل واگذاری تعرفه خدمات برون سپاری شده نیز به پیشنهاد سازمان های ساخد و سابا و تائید کمیته راهبری ساتا با مصوبه هیت مدیره ساتا برای یکسال تعیین و ابلاغ می شود.

بدیهی است که با توجه به رشد هزینه ها در سال 1394 و در نظر داشتن وضعیت مالی دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا و انتظارات خدمت گیرندگان، تعرفه های 36 عنوان خدمتی (27 خدمت در حوزه ساخد و 9 خدمت در حوزه سابا) مورد بازنگری قرار گرفت و تصویب گردید.

شایان ذکر است؛ در مقایسه با تعرفه های سال گذشته تعرفه ها ی سال 94 در بخش خدمات سابا به طور میانگین حدود 20 درصد و در بخش خدمات ساخد نیز به طور میانگین حدود 14 درصد تعرفه ها افزایش پیدا کرده است.

منبع:سایت ساتا

۹۴/۰۴/۲۴
امیر هوشنگ شمسائی