دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

تسری بیمۀ عمر و حوادث شاغلان به ‌بازنشستگان

شنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۳، ۱۲:۰۶ ب.ظ


طرح تسری بیمۀ عمر و‌ حوادث قانونی شاغلان به ‌بازنشستگان و وظیفه‌بگیران نیروهای ‌مسلح، درراستای تعمیم خدمات‌ بیمه‌ای دوران اشتغال به بازنشستگی و ارتقای خدمات‌ بیمه‌ای اجرایی شد.

مدیر بیمۀ عمر و حوادث شرکت بیمۀ ‌کوثر، ضمن بیان این مطلب، تصریح‌ کرد: با اصلاح فرمول طرح تسری قانون بیمۀ عمر و حوادث شاغلان به ‌بازنشستگان، حق‌ بیمۀ پرداختی ازسوی بازنشستگان نه‌تنها افزایشی نداشته است، بلکه برای سن بیش از ۴۵ سال، درمقایسه‌با قبل، مختصری کاهش یافته است.

محسن رنجبران با بیان اینکه در این طرح، حداقل میزان سرمایۀ بیمۀ عمر پرداختی به‌ذی‌نفعان مانند گذشته، مبلغ چهل میلیون ‌ریال است، گفت: درصورتی‌که مبلغ محاسبه‌شده براساس فرمول جدید، کمتر از چهل میلیون ریال باشد، این مبلغ پرداختمی‌شود.

وی با اشاره‌به اینکه میزان حق‌بیمه برای بازنشستگان بالای 45سال برابر فرمول

 محاسبه می‌گردد، خاطرنشان‌کرد: غرامت بیمۀعمروحوادث حادثه‌دیدگان بعد از تاریخ 14/8/92 براساس فرمول

  محاسبه می‌گردد.

بهره‌مندی از مزایای بیمۀ‌ عمر و حوادث قانونی

مدیر بیمۀ عمر و حوادث شرکت بیمۀ کوثر با تأکید بر این موضوع که در این طرح بدون درنظرگرفتن سقف‌ سِنی، بیمه‌شدگان از مزایای بیمۀ‌ عمر و حوادث قانونی بهره‌مند می‌شوند، گفت: در محاسبۀ سرمایۀ بیمۀ عمر بازنشستگان و وظیفه‌بگیران، سهم‌ دولت معادل ۹هزار ریال و سهم صندوق‌ بازنشستگی ۲هزار و ۵۰۰ ریال است.

محسن رنجبران با بیان اینکه برای سهولت استفاده ذی‌نفعان از سرمایۀ بیمۀ عمر، پس از تکمیل فرم‌های تعیین ذی‌نفع به‌وسیلۀ بیمه‌شده، فرم‌ها می‌باید در پروندۀ آنان در ادراۀ بازنشستگی نیروهای ‌مسلح استان مرتبط نگهداری شود، اظهار داشت: درصورت نبود فرم ذی‌نفع در پروندۀ بازنشسته، سرمایۀ فوت براساس انحصار‌ وراثت پرداخت می‌شود.

وی یادآور شد: درصورت ازکارافتادگی یا نقص‌ عضو، براساس رأی کمیسیون‌ پزشکی و تعیین درصد ازکارافتادگی یا نقص‌ عضو، درصدی از سرمایه را شرکت بیمۀ کوثر، به‌عنوان بیمه‌گر پرداختمی‌کند.

 

مدارک لازم برای تشکیل پروندۀ فوت

مدیر بیمۀ عمر و حوادث شرکت بیمۀ کوثر درخصوص مدارک لازم برای تشکیل پروندۀ فوت بازنشسته یا وظیفه‌بگیر، گفت: مدارک لازم برای تشکیل پروندۀ فوت عبارت ‌است از: معرفی‌نامه از ادارۀ بازنشستگی استان، گواهی فوت صادرشده از ثبت‌ احوال، نظریۀ پزشکی‌ قانونی یا پزشک معالج یا جواز دفن صادرشده از بیمارستان مبنی‌بر علت فوت (گواهی فوت)، برگۀ حقوقی ماه حادثه، تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ‌ملی متوفی، اصل فرم تعیین ذی‌نفع یا گواهی انحصار وراثت از دادگستری، تصویر صفحۀ اول شناسنامۀ افراد ذی‌نفع و درصورت داشتن توضیحات، ارائۀ صفحۀ آخر، ارائۀ تصویر شماره‌‌حساب بانکی افراد ذی‌نفع در یکی از بانک‌های سپه، قوامین، انصار و ترجیحاً عابربانک سپه یا جاری ‌طلایی سپه، جوابیۀ دادگستری یا قرار منع ‌تعقیب صادرشده از دادگستری درخصوص فوت مشکوک، آدرس و شمارۀ تلفن.

 

مدارک لازم برای تشکیل پروندۀ نقص‌ عضو یا ازکارافتادگی بازنشسته یا وظیفه‌‌بگیر

محسن رنجبران دربارۀ مدارک لازم برای تشکیل پروندۀ نقص‌ عضو یا ازکارافتادگی بازنشسته یا وظیفه‌‌بگیر، گفت: مدارک لازم برای تشکیل پروندۀ نقص‌ عضو یا ازکارافتادگی عبارت ‌است از: معرفی‌نامۀ ادارۀ بازنشستگی نیروهای ‌مسلح استان، رأی کمیسیون‌ پزشکی مبنی‌بر تعیین درصد نقص‌ عضو یا ازکارافتادگی، گزارش مشروح حادثه از مراجع ذی‌صلاح درصورتی‌که ازکارافتادگی براثر حادثه باشد و درصورت تصادف، کروکی تصادف ‌رانندگی که نام فرد حادثه‌دیده در آن قید شده باشد، تصویر برابر اصل‌شدۀ تمام صفحات شناسنامه و کارت ‌ملی حادثه‌دیده، اصل برگۀ‌ حقوقی ماه‌ حادثه، مدارک پزشکی اولین مرجع درمانی هم‌زمان با تاریخ حادثه، گواهی پزشکی مبنی‌بر اتمام دورۀ ‌درمان و آدرس و شماره تلفن.

اجرای طرح بیمۀ تکمیلی عمر و حوادث سرپرستان بازنشسته و خانوادۀ آن‌ها

وی از اجرای طرح بیمۀ تکمیلی عمر و حوادث سرپرستان بازنشسته و خانوادۀ آن‌ها در شرکت بیمۀ کوثر خبر داد و گفت: این طرح در راستای ارتقای سطح رفاه ‌اجتماعی بازنشستگان نیروهای ‌مسلح و ایجاد امنیت‌ خاطر بیشتر آن‌ها با همکاری سازمان بازنشستگی نیروهای ‌مسلح اجرایی شد. مدیر بیمۀ عمر و حوادث شرکت بیمۀ کوثر اظهار داشت: بازنشستگان و خانواده آن‌ها می‌توانند به‌صورت داوطلبانه تحت‌پوشش بیمۀ تکمیلی عمر و حوادث قرار گیرند.

 

حق‌ بیمۀ مازاد عمر و حوادث

محسن رنجبران با بیان اینکه حق‌ بیمۀ مازاد عمر و حوادث سرپرست ۱۹هزار و ۵۰۰ ریال و خانوادۀ آن‌ها ۱۷هزار ریال است، خاطرنشان‌ کرد: مبلغ غرامت فوت ‌عادی و فوت براثر حادثه یا نقص‌ عضو سرپرست، به‌ترتیب ۳۰میلیون‌ ریال و ۵۰میلیون‌ ریال و میزان غرامت پرداختی بابت فوت‌ عادی و فوت براثر حادثه یا نقص‌ عضو همسر، به‌ترتیب ۲۰میلیون‌ ریال و ۴۰میلیون ‌ریال است. همچنین، مبلغ غرامت پرداختی بابت فوت ‌عادی و فوت براثر حادثه یا نقص عضو، برای فرزندان زیر شش‌ سال به‌ترتیب ۲۰میلیون‌ ریال و ۳۰میلیون ‌ریال است.

وی با اشاره به‌ اینکه شرکت بیمۀ کوثر وابسته‌به صندوق بیمۀ عمر و حوادث نیروهای ‌مسلح است، بیان ‌کرد: این شرکت به ‌استناد قانون تأسیس مؤسسات بیمۀ‌ غیردولتی، با اخذ مجوز فعالیت در تمام امور بیمه‌های بازرگانی، اعم‌از اموال، اشخاص، مسئولیت ‌و مهندسی، در مهر۱۳۸۹ آغاز به‌کار کرد. درحال‌حاضر نیز با داشتن ۳۱ شعبه و قریب‌به ۷۰۰ نمایندگی در سراسر کشور و ارائۀ انواع خدمات‌ بیمه‌ای قانونی و اختیاری در خانوادۀ نیروهای ‌مسلح، به‌ گسترش فعالیت خدمات‌ بیمه‌ای پرداخته است و  به‌همین سبب، توانسته گام‌های مهم و مؤثری را در این زمینه بردارد و موجبات حفظ ‌کرامت انسانی، عزت‌نفس و ایجاد اطمینان و آرامش ‌خاطر آحاد جامعه و به‌ویژه کارکنان، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مستمری‌بگیران و خانوادۀ آن‌ها را فراهم آورد.


۹۳/۰۱/۳۰
امیر هوشنگ شمسائی