دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

تأیید غیرحضوری عینک ازطریق سامانۀ09621

چهارشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۸ ب.ظ

تأیید عینک به‌صورت غیرحضوری و ازطریق تلفن گویای09621 از ابتدای آذرماه سال‌جاری عملیاتی شد.

 جانشین مدیرعامل سازمان بیمۀ خدمات‌درمانی نیروهای‌مسلح، بیان‌کرد: این خدمت در راستای ارائۀ خدمات غیرحضوری به بیمه‌شدگان و مراکز طرف‌قرارداد طراحی و اجرایی گردید.

 

علی رأفتی با بیان اینکه ارائۀ این خدمت منجربه حذف مراجعات حضوری بیمه‌شدگان به شعب سازمان  وهمچنین حذف  ارسال و دریافت لیست‌ها از سوی مراکز طرف قرارداد جهت تائید این خدمت  می‌گردد، خاطرنشان‌کرد: با راه‌اندازی این سامانه مراکز فروش عینک طرف‌قرارداد با وارد نمودن شمارۀ بیمه، شماره صفحۀ دفترچه، تاریخ و کد مرکز، ازطریق کلیدهای دستگاه تلفن به‌صورت آن‌لاین با سامانۀ جامع سازمان  ارتباط برقرار می‌نماید و در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط سازمانی شمارۀ تاییدیه را دریافت می‌نمایند. همچنین امکان دریافت رسید آن، ازطریق نمابر نیز فراهم شده است.

 

وی یادآورشد: این خدمت درگذشته با مراجعۀ حضوری به یکی از شعب سازمان توسط کاربر استانی در سامانه ثبت می‌شد، مراکز فروش عینک طرف‌قرارداد نیز لیست‌هایی را که  شامل بیمه‌شدگان متقاضی دریافت عینک بود را  ازطریق نمابر به ادارات استانی ارسال می‌نمودند و کاربران ضمن ثبت اطلاعات لیست‌ها، شمارۀ تاییدیه را با یک لیست جداگانه ازطریق نمابر به مراکز فروش عینک ارسال می‌کردند.

۹۳/۰۹/۲۶
امیر هوشنگ شمسائی