دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

تاریخهای جدید سفرهای زیارتی و سیاحتی

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۳۲ ب.ظ

سفر به قلعه رودخان از تاریخ 1395/06/01 تا 1395/06/31

مهمانسرای دایله سر

امکانات فقط سوییت

هر نفر 50 هزارتومان

 

سفر به چمخاله (لنگرود) از تاریخ 1395/05/30 تا 1395/07/01

مجتمع اقامتی شایان

امکانات سوییت و غذا

هر نفر 170 هزارتومان

چهار روز و سه شب

 

سفر به اصفهان

از تاریخ 1395/06/08 تا1395/06/29

مجتمع اقامتی مهر و ماه

امکانات فقط سوییت

هر نفر 100 هزارتومان

چهار روز و سه شب

 

سفر به قم از تاریخ 1395/06/04 تا 1395/07/01

هتل چهار ستاره خورشید

امکانات هتل و غذا

هر نفر270 هزار تومان

چهار روز و سه شب

 سفر به سرعین از تاریخ 1395/06/05 تا 1395/07/01

هتل خلیج فارس رضوان

امکانات هتل و غذا

هر نفر 330 هزار تومان

چهار روز و سه شب

 سفر به مشهد از تاریخ 1395/06/14 تا 1395/07/01

هتل چهار ستاره اترک

امکانات هتل و غذا

هر نفر 360 هزار تومان

 سفر به مشهد از تاریخ 1395/06/16 تا 1395/06/31

هتل کیان سه ستاره

امکانات هتل و غذا

هر نفر 278 هزار تومان

چهار روز و سه شب

سفر به مشهد از 1395/07/01 تا 1395/08/01

هتل آپارتمان دیانا

امکانات غذا و هتل

هر نفر150 هزار تومان 

چهار روز و سه شب

جهت ثبت نام به دفتر ساتا شعبه پاکدشت مراجعه نمائید.قبل ا زمراجعه با تلفن 36016404 تماس بگیرید.

۹۵/۰۵/۲۶
امیر هوشنگ شمسائی