دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

بیمه کوثر

سه شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۰۹:۲۳ ق.ظ


صدور بیمه کــــــــــــــــــــــــــوثر  بصورت اقساطی(کسرازحقوق)ونقدی,شخص ثالث,

بدنه,عمر,....در دفتر ساتاپاکدشت صورت

می پذیرد

۹۳/۰۴/۲۴
امیر هوشنگ شمسائی