دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

( بیمه تکمیلی مازاد درمان گروهی )

دوشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۵، ۰۸:۱۸ ب.ظ


"دستورالعمل اجرای طرح بیمه ای آرامش کوثر"

 ( بیمه تکمیلی مازاد درمان گروهی  )


           احتراما در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر کاهش دغدغه های جانبی بیماران و خانواده های محترم ایشان و نیز تعمیم و توسعه خدمات برتر بیمه ای ، شرکت بیمه کوثر با همکاری سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، خدمت جدیدی را در موضوع درمان تحت عنوان "بیمه تکمیلی مازاد درمان(مکمل درمان2)" ، را جهت بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران گرامی نیروهای مسلح و خانواده های محترم ایشان ارائه نموده است.

( امید است که دستاورد این طرح جامع بیمه ای، آرامش خاطر بازنشستگان و خانواده معزز آنان را تامین نماید ) .

در راستای اجرای این طرح موارد ذیل جهت اطلاع و اجرای دقیق به حضورتان اعلام می گردد:

الف) مزایای طرح:

-  تامین هزینه های مازاد درمانی بازنشستگان، وظیفه بگیران، مستمری بگیران معزز نیروهای مسلح و خانواده های محترم آنان و تسریع و تسهیل در پرداخت هزینه ها به بیمه شدگان.

-  دستیابی سریع به خدمات تخصصی و فوق تخصصی در بهترین و مجهزترین مراکز درمانی خصوصی و دولتی در سراسر کشور.

-  دریافت معرفی نامه به مراکز درمانی طرف قرارداد در کوتاه ترین زمان ممکن به شکل حضوری و از طریق کیوسک خدمات بیمه ای بیمه کوثر(چابک).

-  دریافت خسارت های درمانی در کمترین زمان از طریق کارت های بانکی عضو شتاب(کوثر کارت).

-  امکان دستیابی سریع و آسان به اطلاعات هزینه ها و باقیمانده سقف خدمات از طریق پرتال شرکت بیمه کوثر به منظور مدیریت استفاده بهینه از خدمات بیمه ای قرارداد برای بیمه شده اصلی و تمام اعضای خانواده محترم ایشان.

-  ارائه خدمات ویژه به بیمه شدگان تحت پوشش در زمینه های(دندانپزشکی، عینک، سمعک، اورتز، پروتز، آزمایش ) .

-  امکان بیمه کردن والدین با حق بیمه معادل سایر افراد خانواده در صورت داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح.

-  حذف شرط سنی برای فرزندان ذکور در صورت داشتن دفترچه بیمه سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح.

-  امکان بیمه کردن اعضای خانواده توسط بازنشستگان اناث در صورت داشتن دفترچه بیمه سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح.

ب) حق بیمه ماهیانه طرح:

حق بیمه ماهیانه این طرح با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر عائله مبلغ 560/527 ریال در طی هر ماه می باشد.

ج) افراد مشمول طرح:

بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران نیروهای مسلح و خانواده آن ها اعم از همسر، فرزندان، عروس، داماد، نوه و سایر افراد تحت تکفل در صورت داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح.

د) شرایط و ضوابطی که می بایست نمایندگان گرامی و همکاران عزیز درشعب به دقت رعایت و اجراء نمایند:

1- این طرح بیمه ای مازاد تعهدات بیمه درمان پایه و بیمه مکمل تکمیلی موجود در ساخد ن . م می باشد .

2- بازنشستگان، وظیفه بگیران، مستمری بگیران گرامی نیروهای مسلح و خانواده معزز ایشان می بایست دارای دفترچه  بیمه سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح باشند.

3- جهت بهره مندی از مزایای این طرح بیمه ای ، متقاضیان می بایست به همراه خانواده تحت تکفل خود ( همسر و فرزندان ) ثبت نام نمایند و برای عائله های غیر تحت تکفل ( دفترچه درمانی آزاد ) به صورت اختیاری ولی به شکل خانوادگی ثبت نام امکان پذیر می باشد . 

مثال: فرزند پسر به همراه همسر و فرزندان

(خانواده درجه 1 و 2 در صورت تاهل فقط به صورت خانوار می توانند از طرح استفاده نمایند).

4- زمان شروع ثبت نام در فراخوان اول از تاریخ 05/07/1395 لغایت پایان وقت اداری 05/08/1395 می باشد ، که در صورت نیاز توسط شرکت به شکل رسمی تمدید می گردد .

5- حداکثر مهلت ثبت اطلاعات بیمه شدگان توسط نمایندگان و کاربران صدور در سیستم فن آوران تا پایان وقت اداری تاریخ 15/08/1395 تحت عنوان"طرح بیمه ای آرامش کوثر" می باشد.

 (از طریق مدیریت IT آدرس و چگونگی دسترسی به طرح در سیستم فن آوران اعلام میگردد)

6- مجددا تاکید می گردد حق بیمه ماهیانه به ازای هر نفر مبلغ 560/527 ریال می باشد.

ه) نکاتی که در زمان صدور، رعایت آن الزامی می باشد:

1- رویت فیش حقوقی سرپرست بازنشسته جهت تائید بر حقوق بگیری از سابا و توانمندی در پرداخت جمع حق سرانه سرپرست و افراد تحت تکفل ضروری است .

2- بررسی فیش حقوقی بازنشسته، وظیفه بگیر و مستمری بگیر به نحوی که مبلغ حقوق دریافتی ماهیانه بیمه گذار اصلی از جمع کل حق بیمه به ازای کلیه نفرات تحت پوشش بیشتر باشد.

مثال: به ازاء بیمه گذار اصلی ( بازنشسته نیروهای مسلح ) و سه نفر عائله تحت پوشش وی حق بیمه ماهیانه عبارت است از مبلغ  240/110/2 ریال که حقوق دریافتی بیمه گذار اصلی می بایست از این مبلغ بیشتر باشد.


3- تاکید بر مطالعه و تفهیم بند"ت" کاربرگ ثبت نام متقاضیان و اخذ امضاء و اثر انگشت بازنشسته، وظیفه بگیر و مستمری بگیر که از فیش حقوقی ایشان مبلغ حق بیمه کسر خواهد شد.

4- درخصوص افراد درجه 1 و درجه 2 خانواده محترم بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران مجددا تاکید می گردد که می بایست دارای بیمه پایه (بیمه خدمات درمانی) فقط نیروهای مسلح باشند و جهت ثبت نام فرزندان ذکور و اناث بازنشستگان گرامی مطابق با بندهای2و3 بخش "د" این اطلاعیه الزامیست.

علی ایحال با توجه به اهمیت موضوع دقت در تکمیل کار برگ ثبت نام از متقاضیان و به تبع آن ثبت اطلاعات در سیستم فن آوران و تطبیق اطلاعات ثبت گردیده با سامانه سابا الزامیست فلذا ضروری است در تکمیل اطلاعات کاربرگ ثبت نام متقاضیان و تطبیق آن با مستندات بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیروهای مسلح و خانواده معزز ایشان حداکثر دقت لازم بعمل آید تا در زمان تطبیق اطلاعات ثبت شده با اطلاعات موجود در سیستم سابا که در انتها توسط سابا صورت می پذیرد ، به دلیل مغایرت احتمالی منجر به حذف بیمه شده نگردد .

۹۵/۰۷/۰۵
امیر هوشنگ شمسائی