دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

بسته بیمه طلایی بازنشستگان

جمعه, ۲ اسفند ۱۳۹۲، ۰۶:۰۷ ب.ظ

در راستای پوشش کامل تر هزینه های درمانی بازنشستگان نیروهای مسلح و خانواده تحت تکفل آنها که نیازمند بستری شدن در بیمارستانهای خصوصی اند,بسته بیمه طلایی طراحی و ارائه شد.

مدیرعامل ساخد ضمن بیان این مطلب تصریح کرد:فرانشیز یا سهم بیمار برای بستری شدن بازنشستگان و خانواده تحت تکفل آنان و نیز مستمری بگیران و وظیفه بگیران تحت پوشش ساخد در تمامی بیمارستانهای خصوصی حذف شد.

امیرنجفی پور با بیان این مطلب افزود قبل از اجرای این طرح مبلغ فرانشیز بیمه شدگان مذکور بین 5 تا 30 درصد کل تعرفه قرارداد مرکز بوده است , خاطر نشان کرد : فرانشیز بیمه شدگان برای بستری شدن در مراکز دولتی و نظامی از گذشته صفر بوده است.


منبع:نشریه ماهانه آفتاب

۹۲/۱۲/۰۲
امیر هوشنگ شمسائی