دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

برگشت کسر تحت عنوان شرکت تجربه و ایثار

يكشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۲۸ ب.ظ

ساعت 16 مبالغی که از فیش حقوقی بازنشستگان ن . م تحت عنوان شرکت تجربه و ایثار کسر شده بود توسط بانک های عامل به حساب حقوقی واریز گردید./

۹۵/۱۱/۰۳
امیر هوشنگ شمسائی