دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

بازنشستگان محترم نیروهای مسلح:

پنجشنبه, ۳ دی ۱۳۹۴، ۰۸:۳۳ ق.ظ

رییس سازمان بازنشستگی ن . م و معاونین ایشان،در روز یکشنبه مورخ 94/10/13 از طریق سامانه تلفن 09621 از ساعت 9-12 صبح پاسخ گوی سئوالات تلفنی شما می باشد. 


منبع:سازمان بازنشستگی ن . م 

۹۴/۱۰/۰۳
امیر هوشنگ شمسائی