دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

آمار

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ۰۷:۴۱ ب.ظ

آمار فیش حقوقی صادره بازنشستگان ن.م از دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا طی مرداد ماه

 

برابر آمار دریافتی از تاریخ 92/5/30 تا تاریخ 92/06/05 تعداد فیش های حقوقی صادر شده در دفاتر خدمات الکترونیکی سراسر کشور 160هزار برگ و تعداد فیش های حقوقی المثنی 6800 برگ اعلام گردیده است.

تعداد افرادی که از طریق پورتال فیش حقوق خود را مشاعده نمودند نیز بالغ بر 35 هزار نفر بوده است که در مجموع از رشد قابل توجه ای برخوردار می باشد.

شایان ذکر است با توجه به آمار فوق می توان اجرای طرح توزیع فیش حقوق از طریق دفاتر خدمات الکترونکی و بارگذاری آن روی پورتال ساتا را موفقیت آمیز دانست.

۹۲/۰۶/۲۴
امیر هوشنگ شمسائی