دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

افزایش خدمت‌رسانی با پیشنهادهای سازنده

يكشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۱:۴۶ ب.ظ


افزایش خدمت‌رسانی به‌‌خانوادۀ بزرگ نیروهای‌‌مسلح با ارزیابی عملکرد خدمت‌دهندگان و میزان رضایتمندی خدمت‌گیرندگان و درنهایت، ارایۀ پیشنهادهای سازنده میسر می‌شود.

مشاور رئیس ستادکل نیروهای‌‌مسلح، در بازدید بازرسان طرح‌‌حکمت ستادکل نیروهای‌‌مسلح از سازمان تأمین‌‌اجتماعی نیروهای‌‌مسلح، ضمن بیان مطلب فوق، تصریح‌کرد: ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و ارایۀ راهکارهای‌سازنده توسط کمیته‌های ساماندهی‌شده در بازرسی طرح‌‌حکمت ستاد‌کل، موجبات افزایش منزلت، بهداشت ‌و درمان و روحیه و رفاه خانوادۀ بزرگ نیروهای‌‌مسلح می‌شود و درنهایت، پیشرفت طرح‌‌حکمت را فراهم می‌سازد.

 

گزارش ارزیابی طرح‌‌حکمت

امیر سرتیپ دکتر سیروس کشفی از ارایۀ گزارش ارزیابی طرح‌‌حکمت به‌فرماندۀ معظم کل‌قوا به‌عنوان مبتکر و دستوردهندۀ طرح‌‌حکمت خبرداد و بیان‌‌کرد: ارایۀ گزارش ارزیابی، بیان عملکرد ارزندۀ شما خدمتگزاران و نیز انعکاس‌دهندۀ پیشنهادهای سازندۀ مدیران و مسئولان در راستای ارایۀ خدمات خرسندساز به‌خانوادۀ بزرگ نیروهای‌مسلح است.

وی با بیان اینکه طرح‌‌حکمت هنوز ضرورت‌های بسیار دارد، گفت: بازرسان طرح‌‌حکمت، مسئولان اجرای کمیته‌های یازده‌گانۀ مسکن، وام و تسهیلات، بیمه، حقوق‌ و مزایا، ایثارگران، روحیه و رفاه، منزلت، بازنشستگان، بهداشت ‌و درمان و فرهنگی در نیروهای ‌مسلح هستند.

 

سرمایه‌گذاری و افزایش منابع مالی

مشاور رئیس ستاد‌کل نیروهای‌مسلح با اشاره به‌‌اینکه مسئولان سازمان تأمین‌‌اجتماعی نیروهای‌‌مسلح با سرمایه‌گذاری و افزایش منابع مالی خود می‌توانند در راستای خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به‌‌خانوادۀ بزرگ نیروهای‌مسلح گام‌های مؤثری بردارند، خاطرنشان‌‌کرد: بهره‌مندی خانوادۀ نیروهای‌مسلح از مراکز‌درمانی نظامی و غیرنظامی طرف‌‌قرارداد با پرداخت فرانشیز یکسان، کاهش هزینۀ پرداخت‌‌از‌جیب بیمه‌شدگان، پرداخت به‌موقع مطالبات مراکز طرف‌‌قرارداد، یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، اجرای دستورالعمل ابلاغی ستاد‌‌کل درخصوص اختصاص ۲۰درصد از امکانات رفاهی سازمان‌ها به‌بازنشستگان‌، تجمیع خدمات‌ رفاهی ارایه‌شده به‌‌بازنشستگان ازسوی سازمان‌ها و ارگان‌ها و کانون‌ها و ارایۀ آن به‌صورت سیستماتیک به‌‌بازنشستگان، راه‌اندازی مراکز نگهداری و نیز تفریحی و فرهنگی ویژۀ سالمندان اعم از پیشکسوتان و پدر و مادر شاغلان به‌صورت تمام‌وقت و پاره‌وقت، ازجمله راهکارهای افزایش رضایتمندی جامعۀ‌‌هدف است.

۹۳/۰۲/۱۴
امیر هوشنگ شمسائی