دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

اطلاعیه پیامکی بیمه کوثر

يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۰۹:۲۴ ب.ظ

بیمه گذارمحترم به شماره بیمه نامه .........

اگرتاکنون موفق به دریافت الحاقیه افزایش دیه بیمه شخص ثالث نشده اید،شرکت بیمه کوثرنسبت به صدورالحاقیه مذکوربه صورت اتوماتیک ازمورخ1395/01/20اقدام می نماید.لطفادرصورت عدم تمایل عددیک را به همراه شماره بیمه نامه خودبا فرمت ذیل حداکثرظرف24ساعت آینده به سامانه پیامکی02189382ارسال فرمائید.عدم ارسال پیامک به منزله تائیدصدورالحاقیه سیستمی خواهد بود

شماره بیمه نامه-1

شرکت بیمه کوثر

۹۵/۰۱/۲۲
امیر هوشنگ شمسائی